Hvordan bliver man henvist?

Tilbuddet i Familiecentret forudsætter en bevilling fra en sagsbehandler i Center for Social Indsats. Henvendelse rettes til Modtagelsen: Toftebæksvej 12, 2800  Lyngby, telefon 45973000.

Er der tale om en konkret og afgrænset problemstilling, og er familien meget motiveret for at modtage hjælp i Familiecentret, kan man få en henvisning efter Servicelovens § 11. Henvisningsprocessen er kort.

Vurderer sagsbehandleren i Center for Social Indsats, at der er behov for en mere omfattende børnefaglig undersøgelse af behovet for støtte i familien til barnet/den unge, skal sagsbehandleren udfærdige denne undersøgelse inden henvisning til Familiecentret. Det tager typisk 4 måneder for sagsbehandleren at lave undersøgelsen.

Når man som familie er blevet henvist til Familiecentret, bliver man kontaktet, så snart der er en ledig behandler klar.