Velkommen til Familiecentret

Familiecentret er et støtte- og behandlingscenter for børn, unge og familier. Vi udfører opgaver for Lyngby-Taarbæk kommunes borgere, som er visiteret hertil af Center for Social Indsats.

Tilbuddet henvender sig til borgere, der i kortere eller længere tid, har behov for behandling, støtte eller rådgivning for at få familien til at fungere optimalt, så børnene trives bedst muligt. 

Læs mere

Vores kerneopgave

Sammen med borgerne i kommunen skaber vi rammen for at udvikle brugbare forandringer, der gør forældrene bedre i stand til at klare sig selv og deres børn, så de kan leve et godt og aktivt liv.

Dette er kernen i vores virke og med den, udtrykker vi, hvordan vi gør, når vi gør vores arbejde bedst. Den er retningsgivende for den enkelte medarbejder i Familiecentret.

Læs mere

Menneskesyn

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker gør deres bedste ud fra de muligheder de har, på et givet tidspunkt. Men det man gør, kan være uhensigtsmæssigt for det man ønsker at opnå med sin handling. Vores hjælp skal tage udgangspunkt i de ideer og erfaringer den enkelte familie har. Det fælles mål er at skabe energi og merviden, der er værdifuld for barnets trivsel og udvikling.

Læs mere

Læs mere om