Borgerrettet tilbagemelding

For at sikre, at vores hjælp har den ønskede virkning på børnene, den unge og familien, anvender vi et effektmålingssystem ved navn FIT - Feedback Informed Treatment.

FIT målingen sikrer, at vi løbende får tilbagemelding på, hvorledes jeres barn trives. I vil derfor hver gang vi mødes, blive bedt om at udfylde et skema om jeres barns trivsel. Skemaet indeholder 4 spørgsmål, som I tager stilling til ved afkrydsning, og det tager meget kort tid at udfylde. Vi vil med jævne mellemrum også bede andre betydningsfulde personer omkring barnet/den unge om at besvare samme skema.

Skemaerne er digitaliserede og frembringer kurver om, hvordan det går med barnets udvikling. Hvis kurven ikke viser en positiv udvikling, udforsker vi årsagen og forsøger at justere behandlingsplanen sammen med jer. Som en anden del af FIT metoden, beder vi jer om at give tilbagemelding på, hvordan I oplever vores samarbejde med henblik på at skræddersy støtten så præcist som muligt. 

Vi er af den overbevisning, at man har brug for så trygge og gennemsigtige rammer som muligt for at lave forandringer af personlig karakter. Derfor spørger vi jer om, hvordan det går med behandlingen og fortæller jer, hvis vi bliver yderligere bekymrede for jeres barns udvikling. 

For at hjælpe bedst muligt, kan det være vigtigt at spørge og samarbejde med andre betydningsfulde personer om den ønskede forandring.

Vi aftaler med jer, hvem og hvad vi taler med andre om.