Vores faglige robusthed

Vi lægger stor vægt på, at vores personale er veluddannet og har et metodeberedskab, der favner bredt i forhold til løsning af familieproblematikker. For den enkelte medarbejder er Familiecentrets menneskesyn den "røde tråd" i hverdagen, som den daglige indsats skal holdes op imod, for at komme borgeren i møde og understøtte en positiv forandring.  

Da vi er mange faggrupper der samarbejder tæt, har vi mulighed for at få nødvendig og relevant faglig sparring, så snart det behøves.

Da vi løser de fleste familieorienterede opgaver for Lyngby-Taarbæk kommune, har vi fordel af at have stor erfaring med en bred vifte af familieproblematikker og derved til stadighed opnå et styrket fagligt fundament. 

Vi holder os orienteret om ny faglig viden på området og sørger løbende for relevant uddannelsesmæssig opdatering af personalet.

Vi har et indgående kendskab til kommunens øvrige fagprofessionelle netværk, og det optimerer vores mulighed for at opnå et smidigt og effektivt netværkssamarbejde i hver enkelt familie, når der er brug for det.

Familiecentret er en attraktiv arbejdsplads, hvor man er stolt af sin arbejdsindsats og værner om høj prioritering af faglighed, tværfaglighed og om et arbejdsmiljø, hvor alle drager omsorg for hinanden og "opfører sig ordentligt". Derfor har vi en yderst stabil personalegruppe og får mange velkvalificerede ansøgere, når vi har ledige stillinger.