Vores kerneopgave

Sammen med borgerne i kommunen skaber vi rammen for at udvikle brugbare forandringer, der gør forældrene bedre i stand til at klare sig selv og deres børn, så de kan leve et godt og aktivt liv.

Dette er kernen i vores virke og med den, udtrykker vi, hvordan vi gør, når vi gør vores arbejde bedst. Den er retningsgivende for den enkelte medarbejder i Familiecentret.