Grundantagelser i forandringsarbejdet

Vi forstår ikke verden ens. Vi forstår den ud fra de erfaringer, vi hver især har med os. 

Familiecentrets opgave bliver derved at forsøge bedst muligt at sætte os i "den andens" sted og derfra forstå og udfordre den forandring, der skal ske.