Familiepleje

Hvis et barn har brug for en pleje- eller aflastningsfamilie, bliver opgaven visiteret til Familiecentret.

Vi har til opgave at matche barn og plejefamilie, så barnet får de bedst mulige rammer for at udvikle sig sundt.

Vi følger plejeforholdet under hele forløbet og giver råd og vejledning samt supervision til plejeforældrene.

Sagsbehandleren fører desuden et personrettet tilsyn med foranstaltningen og Socialtilsynet (et uvildigt tilsyn) varetager det generelle tilsyn med plejefamilierne. Formålet er at bidrage til at sikre at borgerne ydes en indsats der er i overensstemmelse med reglerne i Lov om social service, og som skaber værdi for barnet.

Læs mere om støtte til børn og unge med særlige behov