Særligt til plejefamilier

Formålet med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed, stabilitet og omsorg - og i nogle tilfælde erfarne, professionelle og gode hænder, der har kompetencen til at tackle store udfordringer, handicaps eller lignende.

Der findes flere forskellige typer af godkendelser til plejefamilie. Plejefamilier kan efter servicelovens § 142, stk. 1, være godkendt som enten generelt egnede eller som konkret egnede.

 

Læs mere om at blive plejefamilie her.