Tavshedspligt

Vi aftaler, hvem vi taler med hvad om. Vi spørger kun til oplysninger, der er relevante for den forandringsproces, vi skal indgå i, og som derfor er nødvendig for vores arbejde. Vi skriver løbende statusskrivelser til sagsbehandleren i Center for Social Indsats og altid ved afslutning af et forløb. Familien bliver informeret om indhold og har mulighed for at komme med supplerende oplysninger, inden skrivelsen afsendes fra Familiecentret.

Som udgangspunkt holdes alle behandlingsmøder med familien.

Vi har iht. Servicelovens § 153 en særlig forpligtelse til at videregive oplysninger til sagsbehandleren i Center for Social Indsats, såfremt vi kommer i besiddelse af nye oplysninger, som er bekymrende for barnets sundhed og udvikling.