Generelt om
vores metoder

I Familiecentret trækker vi på mange forskellige anerkendte metoder. Forskningen har vist, at det er mest effektivt at målrette behandlingen til de specifikke ønsker og behov, der er i den enkelte familie.

Vi har derfor ingen standardbehandling, men tilbyder hjælp som er skræddersyet til den enkelte familie.

Det betyder:

  • At metoder og behandlingens omfang varierer meget alt efter problemstilling
  • At vi har korte forløb, som afsluttes efter få samtaler - og forløb som varer flere år
  • At vi har forløb som er meget intensive (flere ugentlige kontakter), og forløb hvor vi mødes 1 gang om måneden
  • At vi har forløb som primært indeholder samtaler, og vi har forløb, som også indeholder eksempelvis aktiviteter, videoarbejde og konkret vejledning
  • At vi har forløb, hvor der en behandler tilknyttet familien, og vi har forløb med flere behandlere tilknyttet

Se model for et typisk forløb her