Hvordan forstår og arbejder vi med børn og unges behov for støtte

I Familiecentret arbejder vi altid med udgangspunkt i en helhedsforståelse af den samlede families dynamik. Det gør vi, fordi vi har den grundlæggende overbevisning, at børn og unge har brug for omverdens hjælp til at kunne udvikle sig og få det bedre. Derfor har vi altid fokus på at involvere forælderene og andre betydningsfulde voksne i behandlingsforløbet.

Jo ældre og mere selvstændige børnene bliver, jo mere fokus har vi på at byde dem ind i støtteforløbet, som aktive deltagere. Nogle gange vil de unge have brug for deres egen støtteperson, men også her vil vi altid bestræbe os på et tæt samarbejde med forældre og netværket.

Derfor skal I være indstillet på at gøre en aktiv og forpligtende indsats - vi kan ikke hjælpe jeres børn uden jeres hjælp.