Om Familiecentret

Familiecentret er et støtte- og behandlingscenter for børn, unge og familier. Vi udfører opgaver for Lyngby-Taarbæk kommunes borgere, som er visiteret hertil af Center for Social Indsats.