Hvordan et forløb kan se ud?

Vi skræddersyer hjælpen til den enkelte familie og nedenstående model viser hvordan et typisk forløb ser ud:

Henvisning

Sagsbehandleren sender en bevilling om forløb i Familiecentret med en beskrivelse af opgaven og målet med indsatsen.

1. Møde

På mødet vil vi sætte fokus på, hvordan vi sammen kan forbedre jeres børns trivsel. Vi aftaler, hvad vi begynder med og hvordan vi griber det an. Når det er relevant deltager jeres rådgiver også i dette møde, så vi kan få præciseret den opgave, vi skal løse sammen med jer, ud fra den handleplan, der er udfærdiget

Forløbet

Et forløb i Familiecentret kan vare fra relativt få samtaler og op til 12 måneder, med mulighed for forlængelse, hvis der er behov for det.

Både i jeres hjem og på Familiecentret vil vi arbejde med samtaler og familieaktiviteter som det bedst giver mening. Vi benytter ofte video for at fastholde små klip, som kan lære jer noget om jeres familiemønster og kan skabe grobund for positiv udvikling.

Behandlingsmøde

Andre vigtige personer har også betydning for at det kommer til at gå bedre for barnet og hele familien. Vi bestræber os på at hjælpe jer med at få igangsat et frugtbart samarbejde med andre, der har stor betydning for at sikre barnets trivsel og udvikling. Det er naturligt at jeres sagsbehandler også bliver inviteret til mødet.

Statusskrivelse

Ved længere forløb udfærdiger vi jævnligt statusskrivelser, som har til formål at beskrive den udviklingsproces, der er igangsat. Skrivelsen vil også indeholde en vurdering af om indsatsen er relevant eller om der skal ændres noget.

Afslutning

Indsatsen skal senest ophøre når målet er nået. Forløbet afsluttes med en statusskrivelse.

 

Særligt for et kontaktperson forløb

En kontaktperson

En kontaktperson har til opgave at fremme trivsel og udvikling hos barnet/den unge og vil derfor fokusere mest på den relation og inddrage forældrene og andre betydningsfulde personer, så alle kan bidrage så optimalt som muligt.

I nogle tilfælde kan der være brug for at inddrage andre behandlere i forløbet: 

Psykologisk undersøgelse

Sagsbehandleren kan have brug for en yderligere undersøgelse af hvad et barn har brug for, for at komme i trivsel, hvis bekymringen for barnets udvikling er stor.

Vi udfærdiger psykologiske undersøgelser af både børn, unge og forældre.

Vi lægger stor vægt på at etablere et meningsfuldt samarbejde med familien, selvom det i første omgang måske ikke er familiernes eget ønske at få lavet undersøgelsen. Vi fokuserer på at undersøge hvad barnet har brug for, for at komme i tilstrækkelig positiv udvikling, og hvordan forældrene kan imødekomme de behov barnet har.

Vi ved, at det er afgørende for undersøgelsens kvalitet, at familien forstår hvorfor vi undersøger, som vi gør, og derfor er vi meget omhyggelige med at forklare hvad der skal ske og hvad vi kigger efter. Vores åbne holdning gør det ofte muligt at igangsætte en udviklende proces undervejs i undersøgelsesforløbet.

En undersøgelse tager som udgangspunkt 3-4 mdr. afhængig af omfang og de praktiske forhold.