Hvordan bliver man henvist?

Tilbuddet i Familiecentret forudsætter en bevilling fra en sagsbehandler i Center for Social Indsats. Henvendelse rettes til Modtagelsen: Toftebæksvej 12, 2800  Lyngby, telefon 45973000.

Er der tale om en konkret og afgrænset problemstilling, og er familien meget motiveret for at modtage hjælp i Familiecentret, kan man få en henvisning efter Servicelovens § 11. Henvisningsprocessen er kort.

Vurderer sagsbehandleren i Center for Social Indsats, at der er behov for en mere omfattende børnefaglig undersøgelse af behovet for støtte i familien til barnet/den unge, skal sagsbehandleren udfærdige denne undersøgelse inden henvisning til Familiecentret. Det tager typisk 4 måneder for sagsbehandleren at lave undersøgelsen.

Når man som familie er blevet henvist til Familiecentret, bliver man kontaktet, så snart der er en ledig behandler klar.

Særligt for unge

Når der er tale om unge og bekymring for misbrug, er det vigtigt, at der hurtigt kan sættes ind med støtte.

Unge og deres familier kan kontakte Familiecentret direkte på mobil 21270664 og få rådgivning og vejledning om misbrug og muligheden for støtte. Der kan gives 3 åbne anonyme samtaler til den unge og vi kan støtte til at få bevilling til egentlig misbrugsbehandling, hvis der findes behov for det.

Lyngby- Taarbæks ungdomsuddannelser har adgang til at kontakte Familiecentret, på ovenstående nummer, når de er i tvivl i forhold til unge og misbrug og ønsker vejledning.